Santa's Love

PACHET PROMOȚIONAL

CURSURI ONLINE:
- Curs Tehnician-Nutriționist

- Curs Instructor Fitness
- Curs Antrenor Personal

PREȚ   30 000 MDL    23 700 MDL

Curs de formare profesională

TEHNICIAN - NUTRIȚIONIST

START CURS - 23 ianuarie 2021

Tehnician - nutriționist este un specialist în domeniul nutriției, absolvent al cursului de formare profesională, ce poate oferi sfaturi, recomandări nutriționale, consultanță despre nutriție, mangementul greutații și remodelare corporală, elabora planuri alimentare. Poate colabora cu dieteticieni și medici, sprijinindu-le pacienții în atingerea scopului și îmbunătățirii starii de sănătate.

Nutritionist

PREȚ STANDARD CURS

15 000 MDL

Curs de formare profesională

INSTRUCTOR FITNESS nivelul 1

START CURS - 23 ianuarie 2021

Profesia Instructor fitness presupune deţinerea unor competenţe referitoare la identificarea cerinţelor clienţilor, stabilirea tipurilor de programe de întreţinere corporală şi a tipurilor de exerciţii de fitness adecvate acestor cerinţe, precum şi la stabilirea necesarului de aparate şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de fitness ce urmează să fie efectuate de către clienţi, asigurând tot timpul funcţionalitatea aparatelor de fitness disponibile.

Gym Instructor

PREȚ STANDARD CURS

8 000 MDL

Curs de formare profesională

PERSONAL TRAINER nivelul 2

START CURS - 13 martie 2021

Conform legislaţiei Uniunii Europene, şi respectând SO (standardul ocupational)  PERSONAL TRAINER îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau ca angajat al unor diverse instituţii cu caracter public sau privat, cum ar fi şcoli şi cluburi de fitness, centre de agrement, centre educative pentru copii şi adolescenţi, conform normelor legale din domeniul activităţilor instructive, recreative şi de divertisment.

Personal Trainer-ul este specialistul care se ocupa de optimizarea potenţialului fiziologic şi estetica corporală a participanţilor/clienţilor, precum şi de dezvoltarea calităţilor motrice la un nivel superior celui iniţial, fapt care reclamă o pregătire aprofundată şi polivalentă.

Intense Training

PREȚ STANDARD CURS

7 000 MDL

CERTIFICATE  DE  ABSOLVIRE

ACREDITARE INTERNAȚIONALĂ

Certificat de calificare profesională de la MMFPS (ministerul muncii, familie, protecției sociale și persoanelor vârstnice) și MECTS (ministerul educației naționale și cercetării științifice) din ROMÂNIA.

RECUNOSCUT ÎN 

Certificatul de absolvire a cursului de formare profesională de tehnician - nutriționist este recunoscut în toată uniunea Europeană și zecile de state care au semnat convenția de la HAGA.

BAZĂ LEGALĂ

Certificatul se eliberează în conformitate cu prevederile O.G nr. 129/2000, republicată și este însoțit de un supliment descriptiv a certificatului.

Laptop Writing

ABC Fitness School Moldova

Este o instituţie de drept privat ce are ca principală activitate formarea profesională în domeniul fitness-wellness. ABC FITNESS SCHOOL MOLDOVA este filiala școlii ABC FITNESS ROMÂNIA. Sediul principal a școlii este la București. Școala a fost fonadată în anul 2012, filiala din Chișinău a fost deschisă în anul 2015.